Om oss|Start|Sorter|Recept|Nyheter|Självplock|Länkar|Sommarjobb|Hitta hit|

Historik

 

Idag drivs Hallands Bär AB av andra generationen jordgubbsodlare: Lars-Erik Nilsson och Per-Olof Nilsson. Båda söner till Olof Nilsson som var den som startade jordgubbsodlingen för närmare 60 år sedan. Låt oss gå tillbaka i tiden och se om vi kan komma fram till dagens datum.

 

1926

 

Gården Noregård i Halmstads kommun (Hörsås 3:2) förvärvas av det äkta paret Anders Nilsson och Ebba Nilsson. De har för avsikt att driva ett traditionellt jordbruk med djur och spannmål. Så gör de också, men det är hårda tider och vid tillfälle är de nära konkurs. Tillsammans får de 5 barn och ett av dem är lille Olle. Till en början tämligen sjuk, men med en envishet som han sedan tar med sig i livet.

 

Anders Nilsson är född i Bålastugan som finns att beskåda på Galgberget i Halmstad, den låg tidigare i Hörsås i Getinge.

 

 

Hur det blev jordgubbar

 

Envisheten visar sig behövas, de svåra tiderna består. Efter andra världskriget när barnen tagit över driften allt mer, provar man på det mesta för att hitta något som går att sälja. Exempelvis plockar man klosterliljor (Enligt Ebba berättades det att det en gång legat ett kloster på Noregård) och körsbär som man säljer på torget.

 

Klosterlilja från Noregård

 Klosterlilja på Noregård, såsom den också såg ut på 1930-talet

 

Väl på torget lägger Olle märke till fruktodlare Erik Johansson från Slöinge som har jordgubbar att sälja, hans affärer går mycket bättre än de andras vad det verkar. Ett intresse skapas och något år senare skaffar Olle de första jordgubbsplantorna av sorten Ydun.

 

Torget har en stor betydelse för försäljning av jordgubbar den första tiden. Den allra första bilden som finns från jordgubbsodlingen kommer också från torget.

 

 

Lena säljer jordgubbar på torget

Bild från mitten på 50-talet, då Lena säljer jordgubbar på Falkenbergstorg.

 

Lägg märke till trycket på lådan, redan från starten kallas odlingen, Noregårds Jordgubbsodling. I början är det i stor utsträckning släkt och skolungdomar som utgör plockarskaran. 

Jordgubbsodlingen startade alltså i början på 50-talet, torg och kiosker är den stora marknaden. Ett annat stort segment är hemförsäljning, dvs man plockar jordgubbar på beställning och ringer helt enkelt upp kunden när jordgubbarna finns.

 

1960 

 

Odlingen växer lite i sänder först ett halvt tunnland sedan ett osv. Plockare utgör som alltid ett bekymmer, beställningslistorna växer och plötsligt kommer dagen då man inte hinner med. Vädret är varmt, vi befinner oss troligen i början av juli, mängder med mogna jordgubbar i landet och plockarna har åkt för att bada. Hur skall man göra för att inte bären skall bli förstörda? Olle bestämmer sig för att ringa till kunderna och säga att de får komma och plocka bären själva, mot avdrag för plockningskostnaden. VIPS, ett av Sveriges första självplock är fött, troligen någon gång i början av sextiotalet.

 

 

Bild från tidigt 70-tal. Margareta i självplocket.

 

Under sextiotalet börjar också arbetsinvandringen till Sverige, många kommer från forna Jugoslavien. De jobbar skift på fabriker i Halmstad, bla Duni. Många vill jobba dubbelt för att skicka hem pengar till de som är kvar i Jugoslavien. Till en början arbetar de med bärplockning på eftermiddagarna, men snart kommer förslaget att de skall starta plockningen innan skiften går igång i Halmstad. Detta leder till att plockningen istället börjar kl 0500 på morgonen, en tradition som fortfarande lever kvar. Många är de som arbetat med jordgubbsplockning på Noregård, Dragan, Jonke, Anja, Lino, Pero, Slomoslik (förmodligen felstavat) med flera.

 

En heltidsanställd medarbedare, Ulf Björling, tas in i företaget vilket bidrar till ytterligare tillväxt.

 

1970

 

Odlingen växer sakta men säkert, granngården "Göstas" köps in år 1970. Nya influenser fås bla från USA (1978), där Olle lär sig driva på odlingen med hjälp av plast (hålplast). Han blir en av de första i Sverige som anammar den nya tekniken på allvar. Jordgubbar till midsommarafton som tidigare endast varit en slump blir nu möjligt på allvar, i stort sett varje år lyckas man producera jordgubbar till midsommarafton. Nya sorter introduceras bla Senga sengana och Zephyr(Zefyr), sorter som på den tiden tycktes ha en god hållbarhet. Under denna period når även självplocket sin kulmen och är som störst i mitten på 70-talet innan konsumtionsmönstren ändras, vilket gör att självplocket mer eller mindre dör ut.

 

Olle levererar själv en stor del av de jordgubbar som säljs, nedan en bild där han poserar framför sin Opel.

  Olle framför Opeln på Noregård

Olle framför sin Opel record utanför Noregård 

 

Allt mer bär säljs som färskvara och bilen fylls både in- och utvändigt med jordgubbar. Jordgubbar i framsätet, bagaget, på taket och ibland även på släp. Både 1 och 2 turer om dagen går till Falkenberg. Nya marknader hittas, eller rättare sagt de hittar till Noregård. Bla säljs jordgubbar till Göteborg, Borås, Hylte, Halmstad, Falkenberg.

 

 

1980

 

Större grossister gör sitt intåg, bla samarbetas med Ängelholmsbär som köper in i stort sett hela överskottet av jordgubbar. Kravet på att kyla jordgubbarna innan transport norrut är minimalt. Bären plockas på morgonen och står i 20-30 graders värme innan de på kvällen lastas på en okyld bil för vidare transport uppåt landet.

 

En större arbetskraftsförändring sker, antalet jugoslaver som plockar minskar efterhand. I stället ökar antalet plockare ifrån öst och framförallt ifrån polen. De små Polski fiat som kommer blir en allt vanligare syn på landsbygden.

 

Storleken på odlingen hålls nu relativt intakt, omkring 20-tunnland. Ny mark behövs eftersom sjukdomar i jorden gör det svårare att bedriva odling på Noregård. Ätrastigen i Falkenberg köps in omkring 1983. En plantodling startas för att kunna producera friskare och bättre plantmaterial i egen regi. Jordbruksmark arrenderas i Falkenberg och i slutet av 1980 ligger i stort sett hela odlingen i Falkenberg.

 

Senga Sengana, den sort som fortfarande ofta omnämns i recept slutas att odlas. Den bedöms helt enkelt inte som odlingsvärd.

 

1990

 

År 1991 bildas bolaget Hallands Bär AB, detta för att på allvar få in barnen som delägare. Olle äger fortfarande 25% och hans tre barn har lika delar. Framförallt den äldre sonen börjar arbeta i företaget. Stora delar av försäljningen tas över i egen regi, bla handeln i Borås som är viktig tas över när dåvarande transportör drar sig tillbaka.

 

Nya sorter gör entré, bla Honeoye som visar sig vara en sort som kommit för att stanna. Zephyr är nu en gammal sort och den reduceras i areal men plockas inte bort förrän i mitten av 2000-talet. Försök görs med bäddodling, men det är ännu ingen riktig succe.

 

Detta sekels största förändring är nog väven. Till en början används den för att driva på nyplanteringar på hösten, men allteftersom kommer den även att ligga som vinterskydd. De första året byter man ut väven mot plast på våren, men den senare delen låter man väven ligga kvar och driva jordgubbarna ända till midsommar.

 

I mitten av 90-talet går Olle mer eller mindre i pension, vilket innebär att andra generationens jordgubbsodlare nu har fulla ansvaret. 

 

Emballage och kartonger utvecklas för så småningom se ut som de gör idag. Man övergår från att ha 12 kartonger i en låda till 15 st.

 

De första hösthallonen av sorten Autumn Bliss köps in, vilket gör att det finns hallon i september och ofta långt in i oktober.

 

2000

 

Båda sönerna Lars-Erik och Per-Olof börjar att arbeta fullt ut i företaget. Detta leder till ytterligare en företagsombildning, ett nytt företag startas som tar över namnet Hallands Bär AB. Det nya företaget har bara 2 ägare och är verksamt sedan 2001.

 

Efter att under ett antal år haft odlingen splittrad på olika lokaler, bla i Falkenberg, Getinge och i Asige samlas nu odlingen upp i Getinge för tidig produktion och i Asige för sen produktion. I Falkenberg finns endast en mindre enhet för tidig produktion och självplock kvar. Detta sker i slutet av 1990 och i början av 2000

 

Bäddodlingen introduceras på allvar och leder till att odlingen blir allt tidigare. Det första hektaret av tunnlar köps också in! Men på Noregård finns sten, mycket sten. Det första året lyckas man bara resa 3 tunnlar av sammanlagt 20. Året efter går det bättre, då är alla uppe och en ny era introducerad.

 

Droppbevattning blir nödvändigt i och med tunnlarna och denna byggs ut efterhand.

 

Nya odlingstekniker och sorter som inte är vanliga i Sverige gör att produktion av jordgubbar kan ske från mitten av maj till slutet av oktober. Bla annat bedrivs försök med dagsneutrala sorter som Florin, Charlotte mfl.

 

Det blir vanligt med försäljning utanför butiker och detta är ett tåg som Hallands Bär hakar på.

 

Trenden med lokalodlade produkter växer sig allt starkare och ett intresse från den lokala industrin vaknar. Detta resulterar i sylt på Särdalskvarn med jordgubbar från Hallands Bär och hallonglass från Wapnö där bären kommer från oss.

 

2010

 

Har just börjat, men ytterligare ett hektar av tunnlar står uppe för produktion detta år.

 

EAN kod införs på kartongerna.

 

 

© 2018 Hallands Bär AB - Webmaster: Sajtbolaget Falkenberg